Sistemas de xelificación en resposta a estímulos, complexos supramoleculares de ciclodextrinas tipo poli(pseudo)rotaxanos, para preparar sistemas depot, implantes inxectables.