I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

Docencia

Os profesores do grupo participan na docencia de segundo ciclo da licenciatura en Farmacia, impartindo materias troncais como:

 • Tecnoloxía Farmacéutica I
 • Tecnoloxía Farmacéutica II
 • Tecnoloxía Farmacéutica III
 • Biofarmacia e Farmacocinética I
 • Biofarmacia e Farmacocinética II
 • Xestión e Planificación

 
e materias optativas como:

 • Tecnoloxía Farmacéutica e Contro de calidade na Industria Farmacéutica
 • Formulación Maxistral e Dermofarmacia
 • Farmacocinética Clínica
 • Farmacia veterinaria

 
Ademais, os profesores do grupo participan na docencia do programa de Máster da USC:

 • Investigación e desenvolvemento de medicamentos (distinguido con Mención de Calidade polo Ministerio de Educación)
 • Máster interuniversitario en nanociencia e nanotecnoloxía

 
Finalmente, algúns profesores do grupo encárganse da docencia da materia Medicamentos dentro do IV ciclo da USC.