R+D in Drug Dosage Forms and Drug Delivery Systems

R+D in Drug Dosage Forms and Drug Delivery Systems

Axel Kattar defended his doctoral thesis on Friday 19 January at 11:30 am in the Salón de Grados of the Faculty of Pharmacy.

Design and formulation of nanocarriers for the treatment of diabetic eye diseases.

Autor: Axel Kattar

Dirección: Alvarez Lorenzo, Carmen Isabel

Programa: Programa de Doutoramento en Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos

Centro: Facultad de Farmacia

Fecha: 19/01/2024

Hora: 11:30

Lugar: Salón Graos