I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

Silicone Rubber Films Functionalized with poly(acrylic acid)Nanobrushes for Immobilization of Gold Nanoparticles andPhotothermal Therapy

S. Cabana, C.S. Lecona-Vargas, H.I. Melendez-Ortiz, A. Contreras-García, S. Barbosa, P. Taboada, B. Magariños, E. Bucio, A. Concheiro, C. Alvarez-Lorenzo