I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

Poloxamer 407/TPGS Mixed Micelles as Promising Carriers for Cyclosporine Ocular Delivery

M.A. Grimaudo, S. Pescina, C. Padula, P. Santi, A. Concheiro, C. Alvarez-Lorenzo, S. Nicoli