I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

Deseño de sistemas de liberación de sustancias inductoras de diferenciación e proliferación celular para rexeneración de tecidos.

Entidad financiadora

Dirección Xeral de I+D+i. Xunta de Galicia. 10CSA203013PR.

Entidades participantes

Universidad de Santiago de Compostela

Duración

2010-2013

Investigador responsable

Angel Concheiro Nine