I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

Sterile and Dual-Porous Aerogels Scaffolds Obtained Through a Multistep SupercriticalCO2-Based Approach

V. Santos-Rosales, I. Ardao, C. Alvarez-Lorenzo, N. Ribeiro, A.L. Oliveira, C.A. García-González