I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

Soluplus Micelles for Acyclovir Ocular Delivery: Formulation and Cornea andSclera Permeability

A. Varela-Garcia, A. Concheiro, C. Alvarez-Lorenzo