I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

Resveratrol-Loaded Hydrogel Contact Lenses with Antioxidant and Antibiofilm Performance

M. Vivero-Lopez, A. Muras, D. Silva, A. P. Serro, A. Otero, A. Concheiro, C. Alvarez-Lorenzo