I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

One-Step Electrospun Scaffold of Dual-Sized Gelatin/Poly-3-Hydroxybutyrate Nano/Microfibers for Skin Regeneration in Diabetic Wound

C. Sanhueza, J. Hermosilla, A. Bugallo-Casal, A. Da Silva-Candal, C. Taboada, R. Millán, A. Concheiro, C. Alvarez-Lorenzo, F. Acevedo