I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

Nanomedicine in Osteosarcoma Therapy: Micelleplexes for Delivery ofNucleic Acids and Drugs Toward Osteosarcoma-TargetedTtherapies

M. Pereira-Silva, C. Alvarez-Lorenzo, A. Concheiro, A.C. Santos, F. Veiga, A. Figueiras