I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

Hot Melt-Extrusion Improves the Properties of Cyclodextrin-Based Poly (pseudo)Rotaxanes for Transdermal Formulation

R.N. Marreto, G. Cardoso, B. dos Santos-Souza, M. Martin-Pastor, M. Cunha-Filho, S.F. Taveira, A. Concheiro, C. Alvarez-Lorenzo