I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

Gemcitabine-Vitamin E Prodrug-Loaded Micelles for Pancreatic Cancer Therapy

M. Pereira-Silva, D. Miranda-Pastoriza, L. iaz-Gomez, E. Sotelo, A.C. Paiva-Santos, F. Veiga, ,A. Concheiro, C. Alvarez-Lorenzo