I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

Effect on Nail Structure and Transungual Permeability of the Ethanol and Poloxamer Ratio from Cyclodextrin-Soluble Polypseudorotaxanes Based Nail Lacquer

E. Cutrín-Gómez, S. Anguiano-Igea, M.B. Delgado-Charro, J.L. Gómez-Amoza, F.J. Otero-Espinar