I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

Controlled Release of Indomethacin from Alginate-Poloxamer-–Poloxamer–Silicon Carbide Composites Decrease in-vitro Inflammation.

P. Díaz-Rodríguez,M. Landin

International Journal of Pharmaceutics 480, 92-100 (2015)