I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación y sistemas de liberación de medicamentos

Polímeros hiperramificados y polisacáridos como excipientes base en pelets elaborados mediante extrusión por fusión en caliente (HME).

Entidad financiadora

Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Xunta de Galicia. 07CSA006203P

Entidades participantes

Universidad de Santiago de Compostela

Duración

2007-2010

Investigador responsable

Ramón Martínez Pacheco