I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

Patricia Díaz Rodríguez reincorpórase ao grupo como Profesora Axudante Doutora

Patricia Díaz Rodríguez reincorpórase ao grupo como Profesora Axudante Doutora, despois dun postdoc en USA e a súa actividade como profesora na Universidade da Laguna.