I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

O noso investigador Luís Díaz Gómez consegue unha axuda para completar a etapa de formación posdoctoral da Xunta de Galicia

O noso investigador Luís Díaz Gómez consegue unha axuda para completar a etapa de formación posdoctoral da Xunta de Galicia.

Enlace

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_do_22_de_mar…22