I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

Clara López Iglesias defende a súa Tese Doutoral o 04 de Decembro ás 16:00 h na Sala de Graos da Facultade de Farmacia (Semipresencial)

Título: Tecnología de aerogeles y supercrítica para el desarrollo de sistemas de administración de fármacos en piel y pulmón
Autor: Lopez Iglesias, Clara
Director: Carmen Isabel Alvarez Lorenzo, Carlos Alberto Garcia Gonzalez
Área: Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Centro: Facultad de Farmacia
Fecha y lugar de lectura : 04/12/2020 16:00, Semipresencial: Salón de Graos-Microsoft Teams

Teses telemáticas (semipresenciais ou totalmente virtuais)

Aquelas persoas interesadas en asistir á sesión de defensa dunha tese como público, deberán facelo a través do software Microsoft Teams a traves da ligazón proporcionada.
Ligazón: Presione aquí  para asistir como público á tese