I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

A nosa doutoranda María Pita-Vilar coautora dunha revisión sobre Recent advances in 3D printed cellulose-based wound dressings: A review on in vitro and in vivo achievements, en Carbohydrate Polymers

María Pita-Vilar publica cos seus directores de Teses a súa primeira revisión sobre os avances máis recentes en impresión 3D de apósitos para feridas utilizando derivados de celulosa, nunha de revístas máis destacadas no ámbito de Polymer Sciences.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861723007634