Electrofiado, electrospray, impresión 2D, partículas obtidas a partir de disolucións saturadas de gas (PGSS), impresión 3D.