I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

Impregnación/extracción supercrítica de sustancias bioactivas, secado supercrítico de xeles, produción de micropartículas poliméricas, sinterizado de estruturas poliméricas, modificación superficial de nanopartículas.