I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

Micelas poliméricas, nanoxeles, nanopartículas, ciclodextrinas e sistemas híbridos metal (ouro, prata)-polímero con capacidade solubilizante e estabilizante de sustancias activas, sensibles a estímulos, vectorizables para liberación de fármacos, material xenético, ou factores de crecemento.