Emprego de Redes Neuronais Artificiais, Lóxica Difusa, Algoritmos Xenéticos ou Gene Expression Programming (Artificial Neural Networks, fuzzy logic, genetic algorithms, GEP) no deseño de sistemas farmacéuticos: extracción de información a partir de grandes bases de datos, establecemento do espazo de deseño de sistemas farmacéuticos, optimización de procesos de produción, procedementos de escalado industrial.