I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

Emprego de Redes Neuronais Artificiais, Lóxica Difusa, Algoritmos Xenéticos ou Gene Expression Programming (Artificial Neural Networks, fuzzy logic, genetic algorithms, GEP) no deseño de sistemas farmacéuticos: extracción de información a partir de grandes bases de datos, establecemento do espazo de deseño de sistemas farmacéuticos, optimización de procesos de produción, procedementos de escalado industrial.