I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

Sistemas inxectables, fibras de electrospinning, arquitecturas obtidas por impresión 2D e 3D, entramados porosos obtidos por técnicas de CO2 supercrítico.