R+D in Drug Dosage Forms and Drug Delivery Systems

R+D in Drug Dosage Forms and Drug Delivery Systems

Carmen Alvarez Lorenzo súmase ao claustro do American Institute for Medical and Biological Engineering
Carmen Alvarez Lorenzo súmase ao claustro do American Institute for Medical and Biological Engineering.

Convértese na segunda galega que formar parte desta asociación que reúne especialistas nos campos da enxeñaría médica e biolóxica.